Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA

________________________

  ALAHADY 4 DESAMBRA 2016
ALAHADIN'NY MPITANDRINA


Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo; hevero ny niafaran'ny fiainany, ka araho ny finoany “

"Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.

HEBREUX 13:7

IREO MPITANDRINA SY SOLOM-PITANDRINA ETO AMIN'NY FPMM-ZIONA

  RATIANARIVO Léa
(Taverny - Pré Saint Gervais)
 RATIANARIVO Rabarijaona
(Taverny - Pré Saint Gervais)
  RAHAJASON Robic
(Bordeaux)
 BARBIER Christinat
(La Réunion Ste Marie - St Louis)
 RATOVELO Roger
(La Réunion Ste Marie - St Louis)

FANDAHARANA / PROGRAMME

 Alahady/Dimanche Toerana/Lieu Ora/heure Fotoana/Culte
 Voalohany/
1er du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
 Fandraisana ny fanasan'ny Tompo/ Sainte Cène
Faharoa
2è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
 Fotoana tarihin'ny Fifohazana / Groupe de Réveil
Asa Fanasitranana sy Fampaherezana
Guérison et Encouragement

Fahatelo
3è du mois
AVERNY

Paris St Gervais
10 h

15h

Fotoam-pivavahana /culte
Asa Fanasitranana sy Fampaherezana
Guérison et Encouragement
Fahaefatra
4è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h

15h
Fiderana / Louange

Fahadimy (1)
5è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
Fotoam-pivavahana / Culte
(1) Volana misy alahady dimy / Les mois avec 5 dimanches

TOUS LES SAMEDIS 15h GROUPE DE REVEIL
ISAKY NY SABOTSY AMIN'NY 3 ora HARIVA
Fotoam-bavaka sy fampianarana ny MPIOMANA
FOTOAM-PIFOAZANA
PRE SAINT GERVAIS


 FANDAHARANA SAMIHAFA
30 octobre:Fanokafana faha 10 taona ny Sekoly Alahady
                          TANIKETSAN'I ZIONA;
20 novembre:Alahady Chorale ANTSAN'IZIONA FAMONJENA;
4 décembre:Alahady ny Mpitandrina;
17 décembre: Toulouse Rija Rasolondraibe;
24 décembre Arbre de Noël
25 decembre:Noely.
Pasteur RATIANARIVO Léa
Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona
Photos ALBUM du 16/10/2016 cliquez ici
TAFIKA MASINA MERIGNAC-BORDEAUX 25 et 26-06-2016


Birao antoerana FPMM-ZIONA MERIGNAC-BORDEAUX 26-06-2016FANOKANANA FPMM-ZIONA LA REUNION 24 AVRIL 2016ALBUM-PHOSTOS AINGA VAO CLIQUEZ ICI
Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici


============================================


RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35