Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA

________________________


Photos-ALBUM PICNIC du 25 mai 2015 ETANGS DE CERGY PONTOISE CLIQUEZ ICI

__________________________________

photos album DINER CONCERT DE LA SLK  DU 23 MAI 2015 CLIQUEZ ICI

*********************************************************


ISAN-KERINTAONA 2015  FIFOHAZAM-PANAHY TOBILEHIBE MANOLOTRONY (FPTM)

Mouvement de Réveil Manolotrony en France

FARITRA AMPITAN-DRANOMASINA : FARITRA FRANTSA

"Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny lambany Izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe : Fantatrareo va izay nataoko taminareo ?"  Jaona 13:12

PHOTOS ALBUM DU IKT 2015 CLIQUEZ ICI*****************


A  PARTIR DU DIMANCHE 5 AVRIL 2015
UN AUTRE CULTE AURA LIEU AU PRE SAINT GERVAIS A 15H
9 Av Jean Jaurès   93310 LE PRE SAINT GERVAIS
ATTENTION : PAS DE CULTE AU PRE ST GERVAIS AU MOIS D'AOUT

LE CULTE DOMINICAL DE TAVERNY
COMMENCE A 10H00  
(Suivre les indications en temps réel selon le progamme ci-dessous)

         Daty/Date 
Ora/Heure Fandaharana Fotoampivavahana/Prog des cultes

 
Alahady/DImanche  
2 Août 2015
 10h00
TAVERNY
 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/ Fandraina ny fanasan'ny Tompo
FANOKANANA MPANDRAY KATEKOMENA HO FANASAN'NY TOMPO

 
9 Août 2015
10h
TAVERNY

Culte par le Groupe de Réveil
ASA  FAMPAHEREZANA SY FANASITRANANA
Alahady/DImanche    
16 Août 2015
 10h00
TAVERNY

 Fotoam-pivavahana / Culte
ASA FANASITRANANA SY FAMPAHEREZANA


 
Alahady / Dimanche
23 Août 2015
 
 
 ..10h00
TAVERNY
 Fotoam-pivavahana / CulteAlahady / Dimanche
30 Août 2015
.10h00
TAVERNY
 Fotoam-pivavahana / Culte
Alahady/DImanche  
 6 Sept 2015
 10h00
TAVERNY
15h00 PRE
ST GERVAIS
 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/
Fandraisana ny fanasan'ny Tompo


Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici


***************************************************************************************************************************************************


Voir les photos du 21/12/2014 : cliquez ICI
ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Dimanche Pastoral


 LES PHOTOS DU DIMANCHE  DU 7 DEC 2014

===============================================


VOKATRY NY ANTOKOMPIHIRA
"ANTSAN''I ZIONA FAMONJENA"
tamin'ny Alahady/Dimanche 9/11/2014

Mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Mihirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra.

Mihirà ho an'i Jehovah, misaora ny anarany;

Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly.Photos du Vokatry ny Antoko-mpihira

°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Glitter Text Generator
"Tsy ianareo no nifidy Ahy
Fa Izaho no nifidy anareo"

Jaona 15:16
Diakôna  2014
Photos ALBUM CONSECRATION DIACRES 19/10/2014

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cliquez ici pour voir l'album photo du VOKATRA DU 12 OCTOBRE 2014


RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
ALBIUM PHOTO SLK 2013


PIQUENIQUE DU 8 MAI 2013   PARC DE MARMOUSET LA QUEUE EN BRIE


ALBUM PIQUENIQUE

FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35