Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA
         Daty/Date 
Ora/Heure Fandaharana Fotoampivavahana/Prog des cultes

Alahady/DImanche
1er Février 2015
  10h00 Fotoam-pivavahana / Culte           
Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo
                    Sainte Cène 
   Alahady/DImanche 
 
8 Février 2015
 10h00


11:30
14h00
 Fotoam-pivavahana / Culte FIFOHAZANA
ASA FANASITRANANA SY FAMPAHEREZANA

Sekoly Alahady / Ecole du Dimanche0
Fampianarana FIFOHAZANA

 
Alahady/DImanche    
15 Février 2015
 10h00

11h30

 Fotoam-pivavahana / Culte
Asa Fanasitranana sy Fampaherezana
Sekoly Alahady / EDD


 
Alahady / Dimanche
25 Février 2015
 
 
 ..10h00
 

 Fotoam-pivavahana / Culte

Ankatoky ny Fandraisana

 
Alahady/DImanche  
1er Mars 2015
 10h00

 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/ Fandraina ny fanasan'ny Tomp

Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici

JOYEUSES FETES A TOUS
DANS LA FOI DU CHRIST


***************************************************************************************************************************************************


Voir les photos du 21/12/2014 : cliquez ICI
ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Dimanche Pastoral


 LES PHOTOS DU DIMANCHE  DU 7 DEC 2014

===============================================


VOKATRY NY ANTOKOMPIHIRA
"ANTSAN''I ZIONA FAMONJENA"
tamin'ny Alahady/Dimanche 9/11/2014

Mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Mihirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra.

Mihirà ho an'i Jehovah, misaora ny anarany;

Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly.Photos du Vokatry ny Antoko-mpihira

°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Glitter Text Generator
"Tsy ianareo no nifidy Ahy
Fa Izaho no nifidy anareo"

Jaona 15:16
Diakôna  2014
Photos ALBUM CONSECRATION DIACRES 19/10/2014

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cliquez ici pour voir l'album photo du VOKATRA DU 12 OCTOBRE 2014
A  PARTIR DU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013
LE CULTE DOMINICAL AURA LIEU A TAVERNY 

(Suivre les indications en temps réel selon le progamme ci-dessous)
RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
ALBIUM PHOTO SLK 2013


PIQUENIQUE DU 8 MAI 2013   PARC DE MARMOUSET LA QUEUE EN BRIE


ALBUM PIQUENIQUE

FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35