Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA

________________________FANDAHARANA / PROGRAMME
Alahady/Dimanche Toerana/Lieu Ora/heure Fotoana/Culte
 Voalohany/
1er du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
 Fandraisana ny fanasan'ny Tompo/ Sainte Cène
Faharoa
2è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
 Fotoana tarihin'ny Fifohazana / Groupe de Réveil
Asa Fanasitranana sy Fampaherezana
Guérison et Encouragement

Fahatelo
3è du mois
AVERNY

Paris St Gervais
10 h

15h

Fotoam-pivavahana /culte
Asa Fanasitranana sy Fampaherezana
Guérison et Encouragement
Fahaefatra
4è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h

15h
Fiderana / Louange

Fahadimy (1)
5è du mois
TAVERNY

Paris St Gervais
10 h


15h
Fotoam-pivavahana / Culte
(1) Volana misy alahady dimy / Les mois avec 5 dimanches

TOUS LES SAMEDIS 15h GROUPE DE REVEIL
ISAKY NY SABOTSY AMIN'NY 3 ora HARIVA
Fotoam-bavaka sy fampianarana ny MPIOMANA
FOTOAM-PIFOAZANA
PRE SAINT GERVAIS


 FANDAHARANA SAMIHAFA - PROGRAMMES SPECIFIQUES


Dimanche de Pentecôte 2017
Les photos du Baptême et la confirmation des catéchumène
Cliquez ici

Sary tamin'ny ISANKERIN-TAONA FPTM TETO PARISY

Ireo Mpitandrina sy Solom-pitandrina eo amin'ny FPMM-ZIONA cliquez ici


Pasteur RATIANARIVO Léa
Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona


 
 FANAOVANA BATISA
BAPTEME DE LA FAMILLE AMIN

 (venant d'Iran) du 18/12/2016
TAFIKA MASINA MERIGNAC-BORDEAUX 25 et 26-06-2016


Birao antoerana FPMM-ZIONA MERIGNAC-BORDEAUX 26-06-2016FANOKANANA FPMM-ZIONA LA REUNION 24 AVRIL 2016

Pour accéder au site de la FPMM-ZIONA LA REUNION cliquez ICI

ALBUM-PHOSTOS AINGA VAO CLIQUEZ ICI

Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici


============================================


RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35