Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA


ISAN-KERINTAONA

8, 9 sy 10 may 2015

FIFOHAZAM-PANAHY TOBILEHIBE MANOLOTRONY (FPTM)

Mouvement de Réveil Manolotrony en France

JESOSY NO ANJARA SOA

FARITRA AMPITAN-DRANOMASINA : FARITRA FRANTSA

"Isika tsy maintsy manao ny asan'Izay naniraka Ahy,  raha mbola  atoandro"       "Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres  de celui     qui m'a envoyé"    Jean 9:4a 

"Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny lambany Izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe : Fantatrareo va izay nataoko taminareo ?"  Jaona 13:12

FANDAHARANA ISAN-KERINTAONA 2015

 Daty OraFandaharana
 Toerana
 Zoma
8/05/2015
15h30-18h00  
18h30-19h30
20h00-21h00

21h15-22h30

Fanokafana (Fotoam-pivavahana)
Sakafo
Fihaonana RAD Iraka/Mpanompo/Mpampianatra
Fianarana soratra masina ho an'ny tanora
Alim-bavaka
                                
 Ecouen
Asabotsy
 9/05/2015
 8h15-10h00

10h00-12h00

10h45-12h00
12h30-14h30
15h00-16h30
16h30-18h00
18h30-19h45
20h00-22h30
Maraim-baovao sy fotoana malalaka
Dinika Mpiomana Fanokanana akanjo masina
Fihaonana sy Fampianarana RAD Iraka - 
      Mpanomp, Mpampianatra sy Mpiandry
Fampianarana Soratra masina ho an'ny Tanora
Sakafo
Fotoan-dehibe (Fotoam-pivavahana)
Asa fanasitranana sy Fampaherezana
Sakafo
Fotoam-bavaka
 Ecouen
 Alahady
10/05/2015
 8h30-10h30

14h00
 Fotoana malalaka sy fampianarana soratra masina

Fotoan-dehibe (Fotoam-pivavahana)
    Fanokanana Mpanompo
    Fanokanana Mpiandry
    Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo
    Famaranana ny Isan-kerintaona
 Ecouen

PONTAULT
COMBAULT
ECOUEN  CENTRE PAROLE DE VIE FRANCE  3 rue Jacques Yvon  95440 ECOUEN

PONTAULT-COMBAULT EPUF  :    15 Rue du Plessis     77340 PONTAULT-COMBAULT

*****************


A  PARTIR DU DIMANCHE 5 AVRIL 2015
UN AUTRE CULTE AURA LIEU AU PRE SAINT GERVAIS A 15H
9 Av Jean Jaurès   93310 LE PRE SAINT GERVAIS

LE CULTE DOMINICAL DE TAVERNY
COMMENCE A 10H00  
(Suivre les indications en temps réel selon le progamme ci-dessous)

         Daty/Date 
Ora/Heure Fandaharana Fotoampivavahana/Prog des cultes

 
Alahady/DImanche  
3 Mai 2015
 10h00
TAVERNY

15H00
PRE ST
GERVAIS
 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/
Fandraina ny fanasan'ny TompoAlahady/DImanche 
 
10 Mai 2015
 14h00
PONTAULT
COMBAULT


 Foto0am-pivavahana / Culte FIFOHAZANA
ISAN-KERINTAONA 2015
FIFOHAZAM-PANAHY TOBILEHIBE MANOLOTRONY
   FANOKANANA MPANOMPO     SY MPIANDRY


Alahady/DImanche    
17 Mai 2015
 10h00
TAVERNY

15h00 PRE

ST GERVAIS

  11h30

 Fotoam-pivavahana / Culte
ASA FANASITRANANA
SY FAMPAHEREZANA


Sekoly Alahady / Ecole du Dimanche


 
Alahady / Dimanche
24 Mai 2015
 
 
 ..10h00
TAVERNY
15h00 PRE
ST GERVAIS


 Fotoam-pivavahana / Culte
PENTECOTE
Alahady / Dimanche
31 Mai 2015
..10h00
TAVERNY
15h00 PRE
ST GERVAIS

11h30
Fotoam-pivavahana / Culte
Ankatoky ny Fandraisana

FETE DES MERES/FETIN'NY RENY

Sekoly Alahady / Ecole du Dimanche 
Alahady/DImanche  
7 Juin 2015
 10h00
TAVERNY
15h00 PRE
ST GERVAIS
 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/
Fandraisana ny fanasan'ny Tompo


Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici


***************************************************************************************************************************************************


Voir les photos du 21/12/2014 : cliquez ICI
ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Dimanche Pastoral


 LES PHOTOS DU DIMANCHE  DU 7 DEC 2014

===============================================


VOKATRY NY ANTOKOMPIHIRA
"ANTSAN''I ZIONA FAMONJENA"
tamin'ny Alahady/Dimanche 9/11/2014

Mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Mihirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra.

Mihirà ho an'i Jehovah, misaora ny anarany;

Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly.Photos du Vokatry ny Antoko-mpihira

°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Glitter Text Generator
"Tsy ianareo no nifidy Ahy
Fa Izaho no nifidy anareo"

Jaona 15:16
Diakôna  2014
Photos ALBUM CONSECRATION DIACRES 19/10/2014

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cliquez ici pour voir l'album photo du VOKATRA DU 12 OCTOBRE 2014


RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
ALBIUM PHOTO SLK 2013


PIQUENIQUE DU 8 MAI 2013   PARC DE MARMOUSET LA QUEUE EN BRIE


ALBUM PIQUENIQUE

FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35