Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

 Au nom de Jésus-Christ, Bienvenue sur le site officiel de la FPMM-ZIONA         Daty/Date 
Ora/Heure Fandaharana Fotoampivavahana/Prog des cultes

Alahady/DImanche      
29 Mars 2015
10h00
11h30

12h00
14h00

 Fotoam-pivavahana / Culte           
Sekoly Alahady / EDD

Fivorian'ny Mpihevidraharaha
FIvorian'ny Diakona


 
Talata/Alakamisy/zoma
3
1/03     02/04      03/04


      9 A
Venue JEAN JAURES
93310 LE PRE SAINT GERVAIS

 19h30
 HERINANDRO MASINA 
SEMAINE SAINTEFandraisana ny fanasan'ny Tompo
Sainte Cène le Jeudi 02/04


 
Alahady/DImanche  
5 Avril 2015
 10h00

 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/ Fandraina ny fanasan'ny Tompo
PASKA/PAQUES


 
   Alahady/DImanche 
 
12 Avril 2015
  10h00


  11:30
  14h00
 Fotoam-pivavahana / Culte FIFOHAZANA
ASA FANASITRANANA SY FAMPAHEREZANA

Sekoly Alahady / Ecole du Dimanche
Fampianarana FIFOHAZANA

 
Alahady/DImanche    
19 Avril 2015
 10h00

  11h30

 Fotoam-pivavahana / Culte
ASA FANASITRANANA SY FAMPAHEREZANA

Sekoly Alahady / Ecole du Dimanche 
Alahady / Dimanche
26 Avril 2015
 
 
 ..10h00

11h30

 Fotoam-pivavahana / Culte

Sekoply Alahady / Ecole du Dimanche

 
Alahady/DImanche  
3 Mai 2015
 10h00

 Fotoam-pivavahana / Culte
SAINTE CENE/ Fandraisana ny fanasan'ny Tompo


Pour voir les coordonnées des lieux de culte cliquez ici


***************************************************************************************************************************************************


Voir les photos du 21/12/2014 : cliquez ICI
ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Dimanche Pastoral


 LES PHOTOS DU DIMANCHE  DU 7 DEC 2014

===============================================


VOKATRY NY ANTOKOMPIHIRA
"ANTSAN''I ZIONA FAMONJENA"
tamin'ny Alahady/Dimanche 9/11/2014

Mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Mihirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra.

Mihirà ho an'i Jehovah, misaora ny anarany;

Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly.Photos du Vokatry ny Antoko-mpihira

°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Glitter Text Generator
"Tsy ianareo no nifidy Ahy
Fa Izaho no nifidy anareo"

Jaona 15:16
Diakôna  2014
Photos ALBUM CONSECRATION DIACRES 19/10/2014

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cliquez ici pour voir l'album photo du VOKATRA DU 12 OCTOBRE 2014
A  PARTIR DU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013
LE CULTE DOMINICAL AURA LIEU A TAVERNY 

(Suivre les indications en temps réel selon le progamme ci-dessous)
RADIO FPMM-ZIONA  ou  RADIO

Voir les photos cliquez ICI

  
ALBUM PHOTO CLIQUEZ ICI
ALBIUM PHOTO SLK 2013


PIQUENIQUE DU 8 MAI 2013   PARC DE MARMOUSET LA QUEUE EN BRIE


ALBUM PIQUENIQUE

FANOLORAN-TENA


Cliquez ici pour voir les photos de l'"AV5

Vokatry ny STK "TANORAN'I ZIONA" tamin'ny 30 Septembre 2012
Voir les photos


PARTENARIAT

RADIO HARENA

 RADIO AGAPE www.agape1.fr Hira fivavahana, fihainoana soratra masina

 Les albums photos en ligne

Les photos du DINER CONCERT de la SLK


Cliquez ici pour accéder à l'album du jubilé de MARIAGE


" Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy dia tsy  mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony" Jaona 6:35 

 "Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif" Jean 6:35